Van utopische toekomstbeelden en vernuftigheid uit het verleden, tot praktische tips uit de hele wereld. Mijn werk gaat over de raakvlakken tussen technologie, geschiedenis, cultuur en milieu. Met de nadruk op zelfredzaam, lokaal en groen.

Ik wil met mijn werk inspireren, hoop geven, ideeën verbreiden, aanmoedigen, zelfvertrouwen aanwakkeren.
Laten zien wat we zelf allemaal kunnen. Wat we vroeger allemaal konden en wat we gaan kunnen in de toekomst.

Hoe zouden we technologie kunnen gebruiken om duurzamer te leven?
Wat kunnen we leren van de geschiedenis om meer de regie over ons eigen leven te krijgen?
Hoe lossen andere culturen universele menselijke vraagstukken op?

Ik geloof in de kracht van kunst om te inspireren en mensen op ideeën te brengen.
Ik geloof in de kracht van mensen om voor zichzelf, elkaar en de planeet te zorgen.
Ik geloof dat het beter kan.

We zijn hard bezig onze aardkloot te verneuken. Er zijn nog steeds veel mensen op de wereld die niet in hun basisbehoeften kunnen voorzien. En zelfs al heb je te eten en een dak boven je hoofd, dan is dat geen garantie voor een goede kwaliteit van leven.
Ik geloof dat het niet zo hoeft te zijn. Dat het ook anders kan.

Er zijn in de geschiedenis voorbeelden te over te vinden.
Er zijn overal ter wereld mensen bezig met nieuwe ideeën.

Doe je mee?

BoMmetje