Kaart van Nederlantis in het jaar 1 na de Zondvloed

Heden, 8 januari, van het jaar 1 na de Zondvloed (hierna te noemen nZ.V.), kondigen wij, het Nederlantis Wederopbouwcoöperatief (hierna te noemen NWC), onze oprichting aan en verkondigen wij onze missie.

Onze Missie

Wij hebben onzelf als doel gesteld Nederlantis weer op te bouwen.
Wij zijn ons ter dege bewust van de enorme taak die ons wacht.

We hebben eeuwen lang de balans met de natuur verstoord en ondervinden daar nu de gevolgen van.
Onze leiders zijn gevlucht. Onze industrie en infrastructuur zijn verwoest. Onze grondstoffen zijn weggespoeld of gezonken. Veel van onze naasten ook.
De internationale gemeenschap is versplinterd. Niemand zal ons komen redden. We zijn op onszelf en elkaar aangewezen.
Maar wij geloven in de kennis en vaardigheid die bewaard is gebleven in de hoofden en handen van de overlevenden. Wij geloven de kracht van samenwerking en wederzijdse hulp. Wij geloven in de mogelijkheid en kansen van wederopbouw.
Als we de koppen bij elkaar steken en onze mouwen opstropen, kunnen we Nederlantis weer tot een florerende samenleving maken. Dat niet alleen, we kunnen de fouten die ons naar deze situatie hebben geleidt vermijden en een betere samenleving opbouwen dan voorheen.
Een samenleving die een echte gemeenschap is. Met oog voor elkaars behoeften en mogelijkheden. Met oog voor onze wederkerige verbintenis met dier en natuur. Met oog voor lokale omstandigheden en wijsheid.

Situatieschets

In het afgelopen jaar hebben wij getracht informatie te verzamelen over de huidige staat van Nederlantis.
De kaarten hieronder (fig. 01, 02 en 03) geven, voor zover wij dit met onze beperkte middelen hebben kunnen vaststellen, de situatie weer.

Kaart van Nederlantis in het jaar 1 na de Zondvloed
Fig. 01

Figuur 01 laat zien hoe de huidige geografie van Nederlantis eruit ziet.

Kaart van landschapsgebruik Nederlantis
Fig. 02

Figuur 02 toont hoe het overgebleven land in gebruik is.

Kaart van de locatie van grondstoffen in Nederlantis
Fig. 03Figuur 03 laat zien welke grondstoffen er per gebied te vinden zijn. Tevens hebben we een schatting gemaakt van waar in de onder water gelopen gebieden materiaal te bergen zou kunnen zijn.
Deze informatie is grotendeels gebaseerd op een antieke Bosatlas, dus het is aannemelijk dat onze gegevens achterhaald zijn.

We vragen iedereen die aanvullende informatie heeft dit bij ons te melden.

Oproep

Wij zoeken mensen die ons willen helpen bij de wederopbouw van Nederlantis.
Onze eerste prioriteit is ervoor te zorgen dat alle overlevenden in hun basisbehoeften kunnen voorzien.
Onder basisbehoeften verstaan wij:
Eten
Water
Kleren
Onderdak
Energie
Zorg
Vervoer
Communicatie

We zijn met name op zoek naar oplossingen die snel resultaat leveren, laagdrempelig zijn en breed toepasbaar.

Daarnaast willen we gelijk aan de basis verzekeren dat onze nieuwe gemeenschap niet de kiem in zich draagt van haar eigen ondergang, zoals dat met het oude Nederlantis het geval was.
Daarom hanteren we verder de volgende richtlijnen:
Kleinschalig toe te passen
Lokaal te produceren met voorhanden materiaal/arbeid en aan te passen aan lokale omstandigheden
Kringloop productie – gebruik/verbruik – afvalverwerking/hergebruik. Voldoet aan tenminste één van de volgende voorwaarden:
Wieg-tot-wieg
Klimaatneutraal/-negatief
Achtertuin-composteerbaar

Te realiseren door middel van horizontale zelforganisatie op basis van wederzijdse hulp

Ben jij, of ken jij iemand die de kennis en/of vaardigheden bezit om Nederlantis uit de as- of liever gezegt, de zee- te laten herrijzen?
Dan zijn wij op zoek naar jou! Werk mee aan de wederopbouw!
Wij zullen jouw waardevolle informatie onder zoveel mogelijk overlevenden verspreiden.

Neem contact met ons op. Wij zullen zo snel mogelijk een afspraak met je maken voor een gesprek.

Steun de Wederopbouw!

Naast het verschaffen van informatie kun je de wederopbouw ook ondersteunen door bij te dragen aan onze fondsen. In ons winkeltje verkopen wij allemaal leuke en handige downloads. Neem eens een kijkje. Wie weet zit er iets van je gading bij!

Tot zover het Nederlantis Wederopbouwcoöperatief.

Einde bericht.

Vergelijkbare berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *