Algemene Voorwaarden voor 4tbom.nl

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van 4tbom.nl, zoals deze beschikbaar zijn gesteld door For the Benefit of Mankind. In deze algemene voorwaarden geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op mijn website aan jou aanbied.

Intellectueel eigendom
Het intellectueel eigendom van mijn kunstwerken berust bij For the Benefit of Mankind.

Voor alle afbeeldingen op 4tbom.nl geld een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel Licentie (CC-BY-NC) of Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen Licentie(CC-BY-SA), tenzij anders vermeld.

Naamsvermelding
Dit wil zeggen dat als je mijn werk openbaar maakt, bijvoorbeeld door het te delen op sociale media, dat je er dan bij moet zetten dat het van mij is met een link naar 4tbom.nl .
Ook mag je werk maken dat is afgeleid van mijn werk, zolang je erbij zet dat het gebaseerd is op mijn werk en je een link naar 4tbom.nl toevoegd.

NietCommercieel
Als dit in de licentie staat, wil dat zeggen dat je mijn werk, of jouw werk wat op mijn werk gebaseerd is, niet voor commerciële doeleinden mag gebruiken.

GelijkDelen
Als je werk maakt op basis van mijn werk, moet het onder dezelfde Creative Commons licentie worden verspreid als het werk waar het op gebaseerd is.

Tenzij anders vermeld
Als in de productomschrijving of het onderschrift een andere licentie wordt genoemd vervalt de licentie in deze algemene voorwaarden en geldt de licentie die in de omschrijving of het onderschrift wordt genoemd.

Voor de informatie die ik in mijn blogberichten deel geldt een Creative Commons Publiek Domein Licentie (CC0), tenzij anders vermeld.

Publiek Domein
Dit wil zeggen dat je de informatie uit mijn blog kunt gebruiken zoals je zelf wilt.

Als er in een blogbericht een andere licentie wordt genoemd vervalt de licentie in deze algemene voorwaarden en geldt de licentie die in het blogbericht wordt genoemd.

Deze licentie geldt uitsluitend voor mijn teksten en is uitdrukkelijk niet van toepassing op informatie van andere bronnen, zoals bijvoorbeeld links, citaten of referenties.

Herroepingsrecht
Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd (zoals downloads), voor zover
– je uitdrukkelijke voorafgaande toestemming hebt gegeven en
– je hebt verklaard dat je door de inhoud te downloaden afstand doet van je recht van ontbinding.

Juistheid van informatie
Voor de prijzen die op mijn website staan, geldt dat ik streef naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen.
Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met For the Benefit of Mankind te mogen claimen of te veronderstellen.
For the Benefit of Mankind streeft naar een zo actueel mogelijke website.
Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van, of de inhoud op 4tbom.nl onvolledig en/of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid.
Ik behoud mij het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.
For the Benefit of Mankind aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar ik via hyperlinks verwijs.

Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vind je de meest recente versie op deze pagina.